Środowisko przemysłowe jest szczególnie narażone na awarie i uszkodzenia urządzeń teletechnicznych. Dużą uwagę należy przywiązać do zastosowanych urządzeń oraz instalacji z ich dokładnym przeznaczeniem. Aby zminimalizować wszelkie awarie a także zabezpieczyć instalacje przed niekorzystnymi warunkami, wymagane jest rygorystyczne przestrzeganie wszelkich norm i standardów montażu. W warunkach przemysłowych urządzenia narażone mogą być na takie czynniki jak: drgania, pole elektromagnetyczne, zapylenie, skoki temperatury, duża wilgotność i chemikalia.

Współczesne budynki są wyposażone w coraz więcej automatyki i elektroniki, która nieumiejętnie zaprojektowana i zainstalowana może stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Często zainstalowany system pracuje niewłaściwie juz po uruchomieniu, a przyczyną tego stanu rzeczy jest wykonanie instalacji na podstawie źle sporządzonego projektu.  W środowisku przemysłowym mogą występować takie niekorzystne czynniki jak: zapylenie, podwyższona wilgotność, drgania, pole elektromagnetyczne lub chemikalia. Więc aby uniknąć niepotrzebnych strat należy już na etapie projektu uwzględnić wszelkie warunki środowiska w którym dany układ będzie działał, a także przewidzieć możliwości jego  rozbudowy i taniej modernizacji w przyszłości

Projekty teletechniczne dzielimy na:

 • Projekty wykonawcze
 • Projekty powykonawcze
 • Projekty przetargowe
 • Projekty budowlane

Jesteśmy gotowi stworzyć dla Państwa odpowiedni projekt lub służyć radą podczas jego  tworzenia.  Pracujemy nad  doborem urządzeń zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów. Dbamy o jakość i trwałość rozwiązań.

astosowanie najnowszych rozwiązań sieciowych, takich jak odporne switche Ethernet, światłowodowe konwertery Ethernet oraz wysokowydajne serwery, jest gwarancją poprawnej i bezawaryjnej pracy sieci wewnętrznej oraz układów automatyki.

Systemy teletechniczne montowane w zakładach produkcyjnych muszą spełniać szereg wymagań takich jak:

 • Przystosowanie do pracy w warunkach trudnych
 • Zabezpieczenie napięciowo-prądowe
 • Brak kolizji z innymi instalacjami
 • Duża odporność na awarie i przestoje

Na elementy infrastruktóry sieciowej składają się:                

 • Trasy kablowe
 • Okablowanie strukturalne
 • Elementy okablowania przewodowego
 • Elementy okablowania optycznego
 • Elementy wyposażenia serwerowni