Jednym z najważniejszych etapów wdrażania każdego układu teletechnicznego jest jego poprawne zaprojektowanie. Właściwie przemyślany projekt jest gwarancją bezawaryjnego i taniego użytkowania systemu. Korzystając z opinii klientów staramy się zaprojektować instalację tak aby dokładnie spełniała ich oczekiwania  oraz nie narażała na zbędne koszty.

Współczesne budynki są wyposażone w coraz więcej automatyki i elektroniki, która nieumiejętnie zaprojektowana i zainstalowana może stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Często zainstalowany system pracuje niewłaściwie juz po uruchomieniu, a przyczyną tego stanu rzeczy jest wykonanie instalacji na podstawie źle sporządzonego projektu.  W środowisku przemysłowym mogą występować takie niekorzystne czynniki jak: zapylenie, podwyższona wilgotność, drgania, pole elektromagnetyczne lub chemikalia. Więc aby uniknąć niepotrzebnych strat należy już na etapie projektu uwzględnić wszelkie warunki środowiska w którym dany układ będzie działał, a także przewidzieć możliwości jego  rozbudowy i taniej modernizacji w przyszłości

Projekty teletechniczne dzielimy na:

  • Projekty wykonawcze
  • Projekty powykonawcze
  • Projekty przetargowe
  • Projekty budowlane

Jesteśmy gotowi stworzyć dla Państwa odpowiedni projekt lub służyć radą podczas jego  tworzenia.  Pracujemy nad  doborem urządzeń zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów. Dbamy o jakość i trwałość rozwiązań.